Thông tin liên hệ


Địa Chỉ: Tầng 2 trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện Thoại: +84 203 533 686

Fax: +84 203 533 586

Liên hệ qua website: http://investinquangninh.vn/