Danh mục dự án thu hút đầu tư

 • Danh mục dự án
  • Danh mục dự án ưu tiên đầu tư năm 2022 - 2030
  • Dự án thu hút đầu tư theo lĩnh vực
   • Thương mại dịch vụ
   • Dịch vụ du lịch
   • Hạ tầng giao thông, cảng biển, dịch vụ cảng biển, Logistics
    • Quảng Ninh tiềm năng phát triển dịch vụ Logistics
    • Dự án thu hút đầu tư lĩnh vực Logistics
    • Dự án thu hút về hạ tầng giao thông, dịch vụ cảng biển, logistics theo quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 28/10/2022
   • Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
   • Công nghiệp chế biến, chế tạo
   • Giáo dục, y tế và văn hóa thể thao
   • Nông, lâm, ngư nghiệp
   • Môi trường